Vennootschapsbelasting

De meeste rechtspersonen moeten over hun winst vennootschapsbelasting betalen. Het opstellen van de aangifte vereist een behoorlijke fiscale kennis, zeker als het meerdere met elkaar verbonden BV 's betreft.