Omzetbelasting

Alle niet vrijgestelde ondernemers moeten een BTW administratie voeren en eens per maand of kwartaal een aangiftebiljet omzetbelasting indienen. Dit kan een lastig werkje zijn dat steeds weer terugkeert en vaak onder tijdsdruk moet worden uitgevoerd. Wij kunnen u deze zorg uit handen nemen, door de aangifte op te stellen aan de hand van uw gegevens. U ontvangt dan ruimschoots op tijd van ons bericht over het af te dragen bedrag.