Administratie

Alle ondernemers hebben te maken met administratieve verplichtingen. Enkele voorbeelden zijn het voeren van een deugdelijke administratie voor de omzetbelasting en inkomstenbelasting. Een rommelige en/of onduidelijke administratie kan door de belastingdienst worden verworpen, dit kan vervelende consequenties hebben.
Maar ook voor uzelf -als ondernemer- is een duidelijke boekhouding onmisbaar. Het helpt u overzicht te behouden, ontwikkelingen te signaleren en op tijd de juiste beslissingen te nemen.

Er zijn momenteel diverse (online) boekhoudpakketten te koop waarmee u als ondernemer zelf op eenvoudige wijze uw basisadministratie kunt doen. Hiermee kunt een substantieel bedrag op uw jaarlijkse administratiekosten besparen. In een duidelijke en overzichtelijke boekhouding kan echter veel tijd gaan zitten, vooral als u niet volledig op de hoogte bent van de wet- en regelgeving op dit gebied. Wij kunnen daarom uw boekhouding gedeeltelijk of geheel voor u uitvoeren, zodat u tijd overhoudt voor het ondernemen zelf.