Fiscaal

De vele uiteenlopende wetten en de regelgeving met betrekking tot de belastingheffing maken inzicht en professioneel advies onontbeerlijk. Als ondernemer heeft u met veel fiscale onderwerpen te maken, zoals o.a. omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Dat komt allemaal voort uit uw administratie, uw jaarrekening en eventuele andere besluiten, bijvoorbeeld het uitkeren van dividend. Naast een correcte administratie is ook een tijdige en juiste aangifte en afdracht van de verschillende belastingen van groot belang.

Bij Dubbelplus zijn al uw fiscale zaken in goede handen.

Dubbelplus staat ingeschreven in het RBc-register van het Register Belastingadviseurs.