Publicatiestukken

Veel ondernemers zijn verplicht hun jaarrekening en een toelichting bij de Kamer van Koophandel te deponeren. De documenten die naar de Kamer van Koophandel worden gestuurd, worden ook wel ‘publicatiestukken’ genoemd. Kleine rechtspersonen mogen een verkorte balans en een beperkte toelichting naar de Kamer van Koophandel sturen als publicatiestukken. Middelgrote- en grote rechtspersonen moeten een jaarverslag met bijbehorende accountsverklaring deponeren.

Dubbelplus kan deze publicatiestukken voor u verzorgen.