Jaarrekening

Een jaarrekening biedt u een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw onderneming. Afhankelijk van de door u gekozen ondernemingsvorm moet u de jaarrekening wel of niet deponeren bij de Kamer van Koophandel. In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving wordt uw jaarrekening samengesteld. We geven u graag inzicht in het verleden zodat u richting kunt geven aan de toekomst van uw bedrijf. Ook hier geldt: ”Grip op cijfers, focus op resultaat”.